donderdag 9 juli 2020

begin van een druppel

begin van een druppel
zover reikt het einde
bloed stroomt naar alle poriën
golven om in te verdrinken
rimpels verdiepen vijver

onmogelijk leven
zo groot en zo kwetsbaar
ontstoken lichaam
vorsers naar licht
pijn van macht
pijn van spier en kracht

samenspraak der vogels
god wierp hier zijn eerste steen
sprookjeslicht op de Noordpoolcirkel
blauw schept goud de gemaskerde ziel
alziend oog schittert in kiezelstenen
tijd zich voortdurend herhalend
alsof ik iemand ooit gekend heb

bloedende tochten in heilige misten
traag draagt de wind uit het zuiden een fakkel
zwarte kaarsen voor zwarte missen

op venusheuvel paarden galopperen 
zwart paard met gele ogen
ketel met zand geschuurd.

Joera


donderdag 2 juli 2020

gemanoeuvreerd, gemanipuleerd, gecamoufleerd


gemanoeuvreerd, gemanipuleerd, gecamoufleerd
zo kunnen ze je arresteren
achter het masker, lege terreinen onder sterren
koude vlinders vliegen dood in
trappen naar het kwaad
libido verkracht wereld
verwording, versterving, verordening
uit helse machines komen continenten bloot
galeislaven roeien op maat
donder beslist neerval vol meervallen
moet ik dat stralend tegemoet treden
mag ik dat lachend uitbaggeren
is de zee de zon niet meer
heb je je zweep erbij neergelegd
heb je soms een hond vroeg hij, en krabde op zijn rug
slang verteert biggetje, stilte van voortijd
rode mieren kruipen uit sigaar
groten storten in gevaren, zwarte ster 

Joeradonderdag 25 juni 2020

Wereld bestanddeel


Wereld bestanddeel
ampullen zijn gewaarborgd
schoorstenen van concentratiekampen roken
koren zijn uitgestorven; ogen draaien
slagregens, virussen, binnensmonds mompelend
zwarte landerijen, kubussen watertanden
landkaarten vallen uit elkaar
boven diep moeras, vlammende sik
gevlochten mand, huizenhoog gerichte kans
kadaster glazuurt, zinken goten
verloren voorwerpen, gemiste kansen
draaideuren, waardoorheen, officieren
kandelaren aan en uit gaan
witte pijn in blanke huid
deeg opent leeg casinovloer
galm in het hart, van het wrak, van de dwaas
afgesneden adem, zwart ivoor,
goud licht rondom plaggenhut
steeds vreemder werd hij
totdat hij niet meer bestond
jachtopzieners, ambtenaren
huisvrouwen, hunkerend naar bestemming
in het zwart van de dood, messcherp en helder
anatomie van vrijbuiter, drenkeling
zwart mozaïek, stilte voor de storm
licht in grimmige zaal
meesters vreemd als heiligen

Joeradonderdag 18 juni 2020

In doos van Noach


In doos van Noach
scarabee van Anoubis
kruipt de spin uit haar web
dezelfde geboortedag om half tien
zwarte bessen, noten, bloemen
terugbrengen via evenaar
hij is er niet meer
gesneuveld, vlak over de grens begraven
angst eet de ziel op
vlucht weg in eeuwigheid
iemand schiet geweer leeg
in tussenpozen, vloeibaar glas
tanks ratelen chakra’s
classificatiemodellen
lang profeteren sleutelt aan greep
tussendoor een wonderkindje
zuiver schijnt het licht op druiven
lacht derde van ver weg
langzaam telen, overwoekert nachtmerrie
plaatsen van aanvaarding
zwetsende oude mannen
rinkelt er een belletje
laatste vrucht
 dille, mierikswortel

Joeradonderdag 11 juni 2020

De weg terug ging beter dan de weg er heen


de weg terug terug ging beter dan de weg er heen
misschien viel er iets op te lossen
zon staalt tarantula
het is ergens begonnen, en zomaar weer opgehouden
opkomende mist, fluisteren in het donker
fuiknet van verleden
gestorven trossen, opgeloste vragen
uitroeptekens, dankzegging
aanmering, twijfelaar, chiromantie
witte wolf, gestorven bruid
maar dat is niet genoeg
verscheurde tranen

Joera


donderdag 4 juni 2020

Rood vonkt de vlieg

rood vonkt de vlieg
des bijbels is de angst
zwart is het meer
groene vingers lachen beweging
traag opent zich oksel
kristal in spinnenweb
spijtoptanten lachen gebreken
verifiëren hanenbalken
discipline tot in je kleine teen
bloedspiegel inwrijven
buiten alle vooroordelen
en gewoontes om
eerstgeborene, pas gestorvene
maan gegrift in voorhoofd dier
zeven sterren van hoop
uittreden uit voeten
bomen versperren geesten
vogelvlucht te middernacht

Joera


donderdag 28 mei 2020

Cultuur heiligen aan tekens opgehangen


cultuur heiligen aan tekens opgehangen
wordt er luchthartig gedaan over aandoeningen
in laatondergrondse zon eet kind olijven
slingerende ondergrondse
weefsel slijpt schilderij tot ruimte
of dit wel zo’n uitverkoren positie is
stilte voor de sprong
zal je smelten als ik aan je denk?
licht in grimmige zaal
gluiperds als paarse palingen in gele zon
valse berichtgeving
meesters vreemd als heiligen
kandelaren aan en uit gedaan
heks onvindbaar, moeilijker maar beter
adembenemende onzichtbare wereld
meer van onzichtbare virussen
dronken matroos, duistere doedelzak,
individuele kat, kerkuil, reiger,
lange bomen liggen stil langs weg
leven heeft veel keerzijden
vliegende tapijten
lijm van schilderijen
wat je doet, moet je goed doen

Joeradonderdag 21 mei 2020

wankel gangetje in gammel licht


wankel gangetje in gammel licht
kwakkelende ganzen
met virus elkaar aanspreken
roofvogel zwart in droomspiegel
hypocriet slijm, retrograde
pas op met het medicijnkastje
geestje in kind planten
gezocht onderhoud
lampen gaan rood aan
zwarte karakters bloesemen
tussen de regels door
woorden vlechten manden
slangen bezweerder
in verlaten wereld verzonken
kwalletje met klaver vier
tussen waan en voorzienigheid
paradoxale allegorieën
rotsblokken kampen met verzonnen grotten
uit directheid van dier
vlees van weefsel
rollend geluid
wonderbaar maan met loshangend haar
polygoon journaal 


Joera
donderdag 14 mei 2020

naakt kindje te vondeling gelegd

naakt kindje te vondeling gelegd
smeltende ijskappen
edelgesteente
bergkam als cantharel
waartegen de zee uiteen spat
herinneringen staan scheef en omgekeerd
tegen de wereld
 in nevelen van stilte
symboliek van het hart
barnstenen hoofd uit pijpenla 
gouden navelstreng, zevende rib
zwevende rib door zilveren zwaard doorboord
schrijden door heilige rivieren
schuilnamen van schilderijen
vezels snijden ruimte
niet in hermetische eenheid te leven
gescheurde kleuren
gemengde technieken
chronologische volgorde
bootje onder treurwilg 
dagdromen


Joera


donderdag 7 mei 2020

Gouden dageraad


gouden dageraad
zwijgen in steen
zwarte kanonnen
gedicht met nagels in zeep gekrast
doden tellen dat licht
vaas gaat over in vinnen van steur
virus moet zichzelf vernietigen
heksenkring, kruisbestuiving,
ademt oud gesteente tot in de diepste put
in zwakke karakters dozijnen patronen gegrift
in kielzog van rover, jammeren oorlogen
plankton op boterham uitgesmeerd
misthoorn spookt in hersenen
drogende verf, lila masker
einde der wereld
overweldigend wonder

Joeradonderdag 30 april 2020

Steeds vreemder werd hij

steeds vreemder werd hij
totdat hij niet meer bestond
terugkeren naar eenvoud
hokus spocus in de nacht
zwarte kersen druipen in bomen
Gods sluier bewolking
in een weerwaar van bedoelingen
meet iedereen naar zijn eigen maat
van toorts, direct, teloor
ondergraven symbolen
flits van licht aan het asblonde kruis
slaap dreunt door zwarte katapult
door de naakte spiegel te gaan
hoeveel massa draagt jouw gewaad…?
boeventuig houdt teugels
baanbrekende barricades
kwade indianen bestormen het paleis
tweesnijdend zwaard
blanke weerspiegeling
draaideuren waardoorheen officieren
kleine karakters op geolied papier
nee, streep door je leven
evenaar, theologie, badinerend
leeg zijn de pleinen der massa’s
Bijbelse leeftijden
hemel is bedekt met dauw
dichters vliegen naar zon
symboliek van hart
eindeloze vergelijkingen
sonoor, sinister, onvruchtbaar
karakterloos

Joera

donderdag 23 april 2020

Smijten met tornado’s


smijten met tornado’s
help met dodenmasker
gouden stem van Jeruzalem
eindeloos hondengeblaf
vanuit het binnenste der aarde
gruis, zwart bloed
virus en complot
over de wereld
joggers in Corona
lost op in ademhaling
zwarte geest, vooruitziende geest
leeg, open, gat
goud op zwart
rondom de plaggenhut
eigen weg in het trotse licht
liefhebber van extremen
data’s vervangen toeval
puinen der beschaving
zinnebeeldig in lucht
fata morgana
oog van fontein
zwarte stoelen
donuts op slagveld
actieve imaginatie
angstige fantasieën
vier miljard jaar, kosmische aarde
als je niet droomt ga je dood
dansende vlaggen
gaat het er om wie het beste kan liegen
degeneratie van hoog tot laag 

Joeradonderdag 16 april 2020

Verreweg de meeste rimpels


verreweg de meeste rimpels
weerbarstige barnstenen marmeren amberen trekken
het zegevierende noodlot
ontheemde spiegel
priesters beheksen in trilling van vergelijking
stijgende ziel
voller rondborstiger
afhankelijke imaginaties
elkaar recht in de ogen kijken
zwijgen, angst en stilte
vroom, bars, bitter
zorgeloze stewardessen
honderd kinderen, spoeling is dun
laat de één rouwen, de ander blij zijn
onvoorstelbaar, ondoorgrondelijk, toepasselijk
het koningshuis, een zwarte kat
taart en moddergevechten
tomeloos traject, tenslotte verwijderend
heksmachine, wraakgravure
sage, saga, zand
verzonnen grotten
helwit, en ongedocumenteerd
stiletto hakken van slangenhuid
verlaten straten, God op nachtvlucht
gevaar van vrijheid, pijn van waarheid
karakterloos 

Joera

donderdag 9 april 2020

Puin en afval


puin en afval
vallen als los zand uit elkaar
onzichtbare virussen in een zichtbare wereld
hoe infecteert virus, virus brengt volk bijeen
superieur lijden: hogere gedachten
is dit de kathedraal van kennis..?
toen ik je na jaren niet had gezien
was het als de dag van gisteren
schouderbladen: overblijfselen van vleugels
diep in het woud, Russische roulette
werd het moment verborgen
is de basiliek gestorven
zijn dronken orders uitgedeeld
krijgt de slechterik zijn gelijk
rodeo met ster
wanhopig ontroerend
angstig arrogant
open dood, licht werk met schop
elk woord een traan
hals van zwaan
met kracht generaal
wereld redden in zeven dagen

Joeradonderdag 2 april 2020

Als tam-tam van kannibalen


Als tam-tam van kannibalen
aap eerste mens op de maan
graf, taft, giraf
vriezende nacht,
gekleurde deuren
warmte broeit
koud vernietigt
maak van jouw strafvingertje
een liftduim
innerlijke beschaving
mijlpaal in gewicht
zuiver water
verwordingen, verstervingen
maak van dood kunst
uitgesloten, ingesloten
schaduw van sfinx
de kracht, de pracht van de nacht
wat zat er achter het compliment
is de afspraak verandert..?
magnolia achter berkenboom
zomaar iemand aanspreken
predestinatie van voorbestemming
kleine grootspraak
mimiek, mediamiek
mummificatie, etiquette
geschiedsvervalsing, valse berichtgeving
zwart omarmt droomspiegel, evenbeeld
gong, honing, tong
grillig, grimmig, compact, massief,
zaal valt om in vermomming
prijs maakt kwaliteit
onwillekeurige, bovenwerktuigelijke handelingen
reeksen bespiegelingen leggen de ziel bloot
zo is het onveranderd verandert gebleven

Joera